Bilim ve Ütopya Dergisi

HAKKIMIZDA

Bilim ve Ütopya 1993 yılında Aydınlık gazetesinin parasız eki olarak yayın hayatına başladı ve bir yıl sonra aylık dergi olarak çıktı. Ardından Bilim ve Ütopya Kooperatifi’nin yayın organı haline geldi. 25 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Bilim ve Ütopya, bir bilim dergisi olmanın ötesinde, bilimin ve aydınlanma düşüncesinin en geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak olan ülkemizin bilim ve aydınlanma birikiminin sesidir. Ülkemizden ve yurtdışından yüzlerce bilim insanı ve yazarın makalelerine yer veren Bilim ve Ütopya doğa ve toplum bilimlerinin hemen her alanında yayın yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Dergi ele aldığı konuları derinlemesine, kapsamlı olarak işler. Bilim, hayattaki en gerçek yol göstericidir ve kararlı, tavizsiz bir tutumla savunulmalıdır. Bilim ve Ütopya sadece yayıncılıkla değil, etkinlikleriyle de çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel yaklaşımlarımız
Dünyada ve ülkemizde bilim, emperyalizmden ve ortaçağ düşüncesinden kaynaklanan bir saldırı altındadır. Bu saldırıların temel amacı, bilimin, hayatın merkezinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesi; genel düzlemde güvenilirliği sorgulanan, sadece dar uzmanlık alanlarında geçerli ve bütünüyle teknik nitelikte bir etkinliğe indirgenmesidir. Bilim gündemi, bu amaçlar doğrultusunda yalnızca doğrudan getirisi olan sorunların yanıtlarıyla sınırlandırılmış, bilimsel üretim süreçleri ticarileştirilmiştir. Bilimin uğratıldığı bu dönüşümün gerçekleştirilmesinde kullanılan temel yaklaşım bilginin, kamu değeri olmaktan çıkarılıp alışverişin konusu olan özel bir değişim değeri haline getirilmesidir. Bunların yanında dinci gericilik ve postmodernizm, topluma ve bilime yönelik saldırının en önemli başlıklarındandır. Dünya ve Türkiye ölçeğindeki bu saldırılara karşı Bilim ve Ütopya bilimi ve nesnel gerçekliği temel alarak kararlı bir mücadele yürütür

Sorumlu Yazı İşleri MüdürüGökalp Çiftcioğlu

Genel Yayın Yönetmeni:Emrah MARAŞO

Yazı İşleri MüdürüMelih OKYAY

S.S. Ütopya Bilimsel ve Kültürel Arş. Yay. ve Üretim Koop.

Adres:  Fidanlık Mahallesi 32/1  Sakarya Cd. 06420 Çankaya/Ankara
Telefon:           0312 418 52 64

https://bilimveutopya.com.tr/

bilimveutopyamail.com