Çin Ekonomik İşbirliği Merkezi

Çin Ekonomik İşbirliği Merkezi , doğrudan Çin Komünist Partisi
Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı’na  bağlı bir kamu
kurumudur. 
1993 yılında kuruluşundan bu yana, Çin’de reform ve dışa açılma
politikalarının ihtiyaçlarına uygun olarak, yabancı şirketlerin
yatırım yapması için bir köprü rolünü üstlenmiştir. Çin
şirketlerinin yurt dışına gitmesi ve yabancı şirketlerin  Çin’e
gelmesi, tarafların dengeli ve  karşılıklı yararı için  çalışır. Görev Holding’in şirketlerinden TUCEM Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. 

Web:    http://www.cecc.net.cn/