Faaliyet Alanları ve Şirketler

Ülkemizin yükselen Avrasya’daki öncü konumuna erişebilmesi için tüm gücüyle çalışan Holdingimiz, Yatırım ve Finansman Hizmetlerinden Dış Ticarete, Savunma Sanayiinden İnşaat ve Madenciliğe; Turizm, Sağlık, Sigortacılık ve Teknoloji dahil olmak üzere pek çok sektörde geniş şirket yelpazesiyle faaliyet yürütmektedir.

Ekonominin merkezinin Atlantik’ten Avrasya’ya kaydığı bu dönemde Üreten Türkiye’nin önemini biliyor, bütün hazırlık ve girişimlerimizi çalışan, kazanan ve paylaşarak gelişen bir sisteme göre yapıyoruz.

Türkiye’mizin Asya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek, karşılıklı fayda ekseninde, toplum ve insanlık yararına bir çizgide sürdürmek için varız.

Bütün şirketlerimizle, Türkiye’nin ve insanlığın birikiminden aldığımız kuvvetle büyük hedeflere ilerlemek için hazırız!