Savunma Sanayi

Robotik, malzeme teknolojileri, nano teknolojiler, bilgi teknolojisi, siber güvenlik, biyo teknoloji, silah teknolojileri, elektronik, mekanik, mekatronik ve optik ile tahrik ve tahrip sistemleri konularında faaliyet gösteren Seva Savunma ve Yugor Teknoloji şirketleri ile çalışmalarını yürüten Holdingimiz, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede mevcut kamu ve özel sektör bileşenleri ile koordineli çalışılarak ülkemiz savunma sanayisinin her bakımdan kabiliyet ve kapasitesinin arttırılmasına katkı sunmak hedeflenmektedir.

Holdingimiz bu alandaki teknoloji, ürün ve hizmet transferi için "Milli Güvenliğe Uygunluk" prensibiyle uluslararası ortaklarıyla ve Avrasya ülkeleriyle de temas halindedir.