Çin Test Merkezi

Çin Test Merkezi, Türkiye – Çin başta olmak üzere Batı Asya ve Kuzey Afrika ile Çin arasında yapılan dış ticaret işlemlerinde önemli bir rol oynamaya aday olan bir kurumdur.

Çin Test Merkezi, Türkiye'de ve 26 Batı Asya Kuzey Afrika ülkesinde, CAIQTEST (Chinese Academy of Inspection and Quarantine Test Center) Çin Gümrük ve Muayene Karantina İdaresi Test Merkezi yetkisiyle, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ürünlerde, ihraç öncesi test, gözetim ve belgelendirme hizmetlerinin organizasyonu amacıyla kurulmuştur.

Böylece Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ve 26 Batı Asya Kuzey Afrika ülkesi arasındaki karşılıklı ticareti artırmak, dengeye getirmek ve sistematik bir düzen oluşturmak yoluyla tüm katılımcı ülkelerin refahına anlamlı bir katkıda bulunmak hedefine çok değerli bir destek verilecektir. Türkiye ve 26 Batı Asya Kuzey Afrika ülkeleriyle, Çin arasında, gerek devlet ve gerekse özel sektör kurumları arasındaki ilişkilerin gerçek anlamda geliştirilmesi, ancak ve ancak, bu ülkelerin arasındaki ticareti, düzenli ve sürdürülebilir bir altyapıya oturtmakla mümkün olabilir. İşte Çin Test Merkezi, ticareti düzenleyip, artırıp, bütün aktörlerin kazandığı bir yapıya kavuşturacağı için, bu ülkelerin ilişkilerinde temel teşkil edecek, stratejik bir yapıdır.

Üretici ve ihracatçı firmalar için, Çin Halk Cumhuriyetine yapılacak ihracat kolaylaşacak, maliyet azalacak, kar oranları artacak, kalite denetimi sağlanacak ve toplamda uluslararası rekabette avantaj kazanılacaktır.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında, 2020 yılı itibariyle yaklaşık 20 Milyar USD Türkiye aleyhine verilen ticaret açığı, önümüzdeki birkaç yıl içinde, Çin Test Merkezi’nin tam randımanlı çalışmasıyla beraber, Çin’e olan ihracatımızın ciddi oranda artmasıyla, büyük oranda azalacaktır. Böylece Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlanacaktır.

Çin Test Merkezi BAKA tarafından yetkilendirilmiş, Çin mevzuatına göre akredite edilmiş üçüncü kuruluşların laboratuvarları, Türkiye’nin Çin’e ihraç ettiği ürünler için akredite analiz laboratuvarları olarak kullanılacaktır.

İhraç edilen ürünler Çin gümrüğüne vardığında yeniden test edilmeyecektir. İlk yıl, akredite laboratuvarlar hazır olana kadar, hemen başlamak suretiyle, Çin’e ihracat yapan firmaların ve potansiyel ihracat yapacak şirketlerin numuneleri Çin’e gönderilip orada denetlenecektir.

Ayrıca izlenebilirlik (traceability) servisi de özellikle –gıda ve kozmetik ürünler- başta olmak üzere bölge ihracatçılarının hizmetine sunulacaktır. Böylece, Çin Test Merkezi BAKA Türk ve bölge ihraç ürünlerine “güvenli ithal ürün” belgesi verecektir. Bu sistemi kullanan ihracatçılar, ürün özelliklerini ve ihracat sürecinin temel tüm detaylarını kayıt altına alıp sunacakları için Çin’de mallarını pazarlarken “güven ve kalite” konusunda avantaj sağlayacaklardır.

Kısacası eş zamanlı olarak- numune gönderimi, izlenebilirlik sertifikası verilmesi ve Türkiye ile diğer 26 ülkedeki ihraç ürünlerinin test edileceği laboratuvarların akreditasyon süreciyle faaliyete geçirilmesi- Çin Test Merkezi’nin en başta gelen üç çalışma alanıdır.

Çin Test Merkezi, Çin’e olan ihracatı –sistematik- bir sürece dönüştürürken, aynı zamanda ekonomide yaratacağı –dışsal etkiler- sebebiyle Çin yatırımlarının Türkiye’ye getirilip, özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarını hedefleyen üretim işbirliklerinin kurulması yolunda önemli gelişmelerinin de önünü açacak stratejik bir kurum olarak işlev görecektir. Bu yönüyle, Anadolu’daki küçük ve orta boy üreticileri de harekete geçirecek bir üretim seferberliğini de tetikleyecektir. Ayrıca Çin’e ihracatın kalitesinin artmasıyla beraber, Çin’den ithal ettiğimiz malların da kalitesini denetleyecek bir mekanizmanın kurulmasına da yol açacaktır.

Özetle, Çin Test Merkezi’nin faaliyetleri, Kuşak Yol Girişimi çerçevesinde geliştirilen proje ve çalışmalara, somut ekonomik sonuçlarıyla anlamlı bir destek verecek ve örnek teşkil edecektir.

Bilgi notu:

Çin Test Merkezi Batı Asya Kuzey Afrika kapsamındaki ülkeler:

1-Türkiye (merkez) 2- Azerbaycan 3- Bahreyn 5- Birleşik Arap Emirlikleri 6-Cezayir 7-Ermenistan 8- Fas 9- Filistin 10- Gürcistan 11- Irak 12- İran 13- Israil 14-Katar 15-Kıbrıs 16- Kuveyt 17-Libya 18-Lübnan 19-Mısır 20-Moritanya 21-Suudi Arabistan 22-G.Sudan 23-Sudan 24-Suriye 25-Tunus 26- Umman 27-Yemen
 

ÇİN TEST MERKEZİ
Adres: 
Esentepe, Yüzbaşı Kaya Aldogan Sokak No:4 Daire:209 34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 850 222 1242 / 209 
Fax: 0 212 268 7075
GSM: 0 532 158 6400

www.cintestmerkezi.com

Faaliyet Alanı
Dış Ticaret